1. برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات 9 الی 13 و 16 الی 18 با شماره 08138270182 یا 09353637799 تماس حاصل فرمایید.
  آدرس ایمیل: info@wsnlab.ir یا wsnlab.ir@gmail.com
  آدرس کانال تلگرام http://telegram.me/gloriot
 2. بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رسانیم که آزمایشگاه اینترنت اشیاء ایران راه اندازی شد. از این پس می توانید با شماره تلفن همراه 09353637799 با لابراتوار در تماس باشید.

BB Codes

تلفن سفارش: 08138311237 تلفن سفارش: 08138311237
 • [B], [I], [U], [S] - پررنگ, کج, خط زیر, و خط زدن

  متن انتخاب شده را پررنگ، کج، دارای خط در زیر، دارای خط در رو میکند.

  مثال:
  این یک متن [B]پررنگ[/B] است.
  این یک متن [I]کج[/I] است.
  این یک متن [U]با خط در زیر[/U] است.
  این یک متن[S]با خط در رو[/S] است.
  خروجی:
  این یک متن پررنگ است.
  این یک متن کج است.
  این یک متن با خط در زیر است.
  این یک متنبا خط در رو است.
 • [COLOR=رنگ], [FONT=نام], [SIZE=اندازه] - رنگ متن، فونت، و اندازه

  رنگ، فونت و اندازه متن انتخاب شده را تغییر می دهد

  مثال:
  این متن [COLOR=red]قرمز[/COLOR] و [COLOR=#0000cc]آبی[/COLOR] است.
  این یک متن با فونت [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] است.
  این یک متن با اندازه [SIZE=1]کوچک[/SIZE] و [SIZE=7]بزرگ[/SIZE] است.
  خروجی:
  این متن قرمز و آبی است.
  این یک متن با فونت Courier New است.
  این یک متن با اندازه کوچک و بزرگ است.
 • [URL], [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com[/URL] [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]

  با استفاده متن مشخص شده به عنوان هدف یک لینک می سازد.

  مثال:
  [URL], [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  خروجی:
  , [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=لینک], [EMAIL=آدرس] - لینک دادن (پیشرفته)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.

  مثال:
  [URL=http://www.example.com]برو به example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]ایمیل من[/EMAIL]
  خروجی:
  برو به example.com
  ایمیل من
 • [IMG] - عکس

  نمایش یک عکس به نشانی متن انتخاب شده.

  مثال:
  [IMG]http://www.wsnlab.ir/styles/default/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  خروجی:
  [IMG]
 • [MEDIA=site] - ابزار چندرسانه ای

  ابزاری که باعث می شوند شما بتوانید یک ویدئو یا یک موزیک (یک فایل چند رسانه ای) را در مطلب خود قرار دهید. سایت های مورد تایید: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  مثال:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  خروجی:
  نمایشگر Youtube در اینجا نمایان خواهد شد.
 • [LIST] - فهرست ها] [*]Bullet 1 [*]Bullet 2 [/LIST] [LIST=1] [*]Entry 1 [*]Entry 2 [/LIST]

  نمایش دادن لیست در علامت ها و یا عدد های مربوطه.

  مثال:
  [LIST] - فهرست ها]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  خروجی:
  • - فهرست ها]
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ردیف کردن متن]چپ چین[/LEFT] [CENTER]وسط چین[/CENTER] [RIGHT]راست چین[/RIGHT]

  جهت نوشته شدن مطالب را تغییر می دهد.

  مثال:
  [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ردیف کردن متن]چپ چین[/LEFT]
  [CENTER]وسط چین[/CENTER]
  [RIGHT]راست چین[/RIGHT]
  خروجی:
  ,
  ,
  - ردیف کردن متن]چپ چین

  وسط چین
  راست چین
 • [QUOTE] - متن نقل قول شده]متن نقل قول شده[/QUOTE] [QUOTE=یک نفر]چیزی که ایشان گفته[/QUOTE]

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.

  مثال:
  [QUOTE] - متن نقل قول شده]متن نقل قول شده[/QUOTE]
  [QUOTE=یک نفر]چیزی که ایشان گفته[/QUOTE]
  خروجی:
 • [CODE], [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی[/CODE] [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]

  نمایش انواع زبان های برنامه نویسی

  مثال:
  [CODE], [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  خروجی:
  کد:
  , [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - تورفتگی متن

  کاربرد این BBcode در قسمت هایی است که میخواهیم برای متنی زیرمجموعه بیان کنیم.

  مثال:
  متن معمولی
  [INDENT]تورفتگی در یک مرحله
  [INDENT]تورفتگی در دو مرحله[/INDENT]
  [/INDENT]
  خروجی:
  متن معمولی
  تورفتگی در یک مرحله
  تورفتگی در دو مرحله
 • [PLAIN] - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.[/PLAIN]

  عملیات تبدیل سازی BB Code در این بخش غیرفعال خواهد بود.

  مثال:
  [PLAIN] - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.[/PLAIN]
  خروجی:
  - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.
 • [ATTACH] - افزودن پیوست

  نشان دادن یک پیوست در قسمت مشخص شده. اگر پیوست از نوع عکس باشد، نسخه بندانگشتی آن عکس به نمایش در می آید.

  مثال:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  حجم کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  خروجی:
  محتوای مربوط به پیوست ها اینجا قرار خواهد گرفت.
 • [FLOAT=option] - Float

  Allows the use of a floating div. Option is either left, right, center.

  مثال:
  [float="right"]Floating Right![/float]
  خروجی:
  Floating Right!
 • [H2] - H2

  Adds a H2 tag around the contained text.

  مثال:
  [h2]Header Tag[/h2]
  خروجی:

  Header Tag

 • [PDF] - PDF

  Insert PDF online

  مثال:
  [pdf]www.fmclithium.com/Portals/FMCLithium/content/docs/DataSheet/QS-PDS-018%20r1.pdf[/pdf]
  خروجی:
 • [SPOILER] - Spoiler

  Adds a spoiler tag to hid and show a div.

  مثال:
  [spoiler="SPOILS!"]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  خروجی:
  I just spoiled your mind.
 • [USER] - User Tag

  Allows linking of to a users profile by providing either the Username (in the tags) or the user ID as an option.

  مثال:
  [user="1"]The First User![/user]
  [user]Admin[/user]
  خروجی:
  The First User!
  Admin